Parkvesen part 2

Vet du hva det eneste som kan ødelegge for solskinn, jenteprat og sprita-opp-isté er? Advertising-folk. De vandrer rundt i dressene sine, speidende etter sitt neste offer å ødelegge de neste femten minuttene for. Jeg vet ikke jeg. For ja, det er jobben deres, og jeg vet pretty well hvordan det er...
hits